Lego Serious Play

Lego Serious Play er et rigtig godt og sjovt værktøj til at facilitere HR-processer. Lego Serious Play er udviklet af LEGO selv, og har samme hensigt som LEGO Education.

 

 

Værktøjet kan bl.a. bruges til:

  • at skabe større forståelse for hinanden i organisation
  • at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø
  • at udvikle produkter og organisationen
  • at skabe fælles forståelse for vores værdier

Værktøjet sikrer ved at bygge med LEGO-klodser en meget nuanceret opgaveløsning som alle bidrager med.

Lego Serious Play sikrer at vi får “hands-on”, og dermed får flere af vores sanser i spil, når vi skal gøre noget sammen.

Strukturen i Lego Serious Play sikrer at alle kommer til orde, og har indflydelse på konstruktionerne. Dermed sikrer vi alle kommer med deres inputs – også introverten som måske sidder og trykker sig lidt 🙂

Og tilbagemeldingerne er alle meget positive