Vi hjælper med at finde den rette kandidat.

Rekruttering – Simpelt hen… er et koncept, der gør rekrutteringsfasen struktureret og overskuelig for dig.

Når man gennemfører en rekrutteringsproces, er det vigtigt at man finder den rette til jobbet. Det giver sig selv! – men vejen dertil kan være svær og tidskrævende for virksomheden.

Fokus i konceptet er på at minimere de klassiske problemstillinger såsom arbejdstid og administration ved bl.a. at bruge HR-værktøjer.

Konceptet består af 8 delelementer vist herunder, som til sammen udgør en helhed. Dvs. de 8 delelementer til sammen udgør en rekruttering fra start til slut.

  1. Indledende formøde, udarbejdelse af jobprofil/funktionsbeskrivelse, nedsættelse af ansættelsesudvalg og udarbejdelse af proces inkl. deadlines.
  2. Opsætning af jobannonce og opsætning af JobMatchProfile – herunder pointgivning af kvalifikationer og kompetencer.
  3. Løbende koordinering samt bedømmelse af indkomne ansøgninger.
  4. Udvælgelse af bruttotrup med ansættelsesudvalget.
  5. Gennemførelse af 1. Samtale samt gennemførelse af HR-tests og udvælgelse.
  6. Gennemførelse af 2. Samtale samt gennemførelse af HR-tests og endelig udvælgelse.
  7. Onboarding
  8. Opfølgning ved udløb af prøvetid.

Kunderne siger

Dorte Lundorf – Forstander ved Søndersø Produktionsskole skulle have ansat en Administrativ Leder

 ” Det var helt afgørende for skolens fremtid, at vi fik ansat den rette person. Processen omkring udformning af jobannonce, struktur og indhold på hele processen, var overskuelig og meningsfuld, idet man selv definerer og pointgiver de væsentligste kvalifikationer og kompetencer, som jobbet kræver. Alle processer foregår med solid støtte og vejledning fra Thomas Sonne, der i vores tilfælde også var den der stillede ansøgerne de skarpe spørgsmål”

Michael Lyk – Fabrikschef ved Øland